Activitatea profesională

Medic specialist radiologie – imagistică medicală (2012), cu activitate clinică, didactică și de cercetare în domeniul ultrasonografiei din anul 2007; competențe în tomografie computerizată (2013), rezonanță magnetică nucleară (2014) și senologie (2013); integrare clinică în cadrul IRGH „Octavian Fodor” Cluj-Napoca (2014).

Asistent universitar (2013) în cadrul disciplinei de Imagistică medicală a Facultății de Medicină, UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj – activități de formare teoretică și practică dedicate studenților, rezidenților și medicilor specialiști, colaborator în organizarea de cursuri și seminarii postuniversitare.

Master în ultrasonografie (2007) având ca temă de disertație aplicațiile ultrasonografiei 3D/4D în patologia abdominală; doctorand (din 2007) având ca tematica aplicațiile substanțelor de contrast ecografic în cuantificarea vascularizației tumorilor și proceselor inflamatorii din sfera digestivă; promotor al ultrasonografiei cu contrast vascular prin participare la studii multicentrice și cursuri naționale.

Implicat în cercetarea fudamentală prin coordonarea centrului de cercetare-dezvoltare Biodiatech, aparținând firmei Proplanta – activități de microultrasonografie experimentala pe animale mici de experiență, studii de metabolomică (high resolution LC-MS) și microîncapsulări.

Afiliat la numeroase societăți profesionale și științifice din domeniul ultrasonografiei, radiologiei, hepatologiei și patologiei comparate.

Participant ca cercetător în 5 proiecte naționale și europene.

Publicații științifice

1 suport de curs – coautor; 4 capitole publicate în monografii

84 lucrări științifice (31 prim-autor, 53 coautor), din care 40 (29 ISI) publicate in extenso, 3 (2 ISI) ca prim autor

24 lucrări orale prezentate la diverse conferinţe (9 la conferințe internaționale)

Premii și distincții

Reprezentantul României la secțiunea „Young Investigator Award”. EUROSON Copenhaga. 22-25 august 2010

Reprezentantul României la secțiunea „Young Investigator Award”. EUROSON Madrid. 22-24 aprilie 2012