Dr Monica Platon (Lupșor), șef de lucrări la disciplina Imagistică Medicală din cadrul Facultății de Medicină, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, este medic specialist radiologie imagistică medicală, cu competență in ultrasonografie generală; lucrează efectiv în cadrul Departamentului de Ultrasonografie al Clinicii Medicală III, actualmente Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Prof. dr. “Octavian Fodor”, Cluj Napoca.

In anul 2007 a participat la un stagiu de pregătire în scopul evaluării neinvazive a fibrozei hepatice cu ajutorul elastografiei (Fibroscan) sub îndrumarea Prof. Massimo Pinzani în Italia, iar in prezent efectuează, pe lângă examinări ecografice, și elastografii tranzitorii unidimensionale (Fibroscan) pentru evaluarea neinvazivă a fibrozei din afecţinile hepatice.

Activitate didactică este concretizată în cursuri și stagii clinice de ecografie pentru studenții de an IV ai Facultății de Medicină, pentru studenții de la Colegiul de Imagistică și Facultatea de Asistenţă medicală generală, precum și pentru rezidenți. O componentă importantă este și formarea postuniversitară, fiind colaborator la cursurile de ultrasonografie generală, precum și la cursul „Aplicaţii clinice ale elastografiei ultrasonore” și coordonator la cursul intitulat „Evaluarea neinvazivă a hepatopatiilor difuze prin tehnici elastografice”.

Are o importantă activitate de cercetare, în special în domeniul evaluării neinvazive a fibrozei și steatozei din hepatopatiile difuze prin metode ultrasonografice și elastografice. Activitatea sa de cercetare s-a validat prin publicarea a peste 100 lucrări in extenso și peste 160 lucrări apărute în volum de rezumate. Este coautor la o carte intitulata „Ultrasonografia clinică a abdomenului şi pelvisului (baze fizice, noţiuni elementare, valoarea adăugată în practica clinică)” si este de asemenea autor a 5 capitole de cărți; a participat în calitate de cercetător în 14 proiecte stiințifice și a susținut peste 75 prezentări în cadrul unor conferințe naționale și internaționale. Rezultatele sale în domeniul evaluării neinvazive a hepatopatiilor difuze s-au bucurat de un mare interes, fiind citate până în prezent în peste 1250 lucrări, inclusiv într-un ghid de evaluare neinvazivă a fibrozei hepatice elaborat de Ministerul Sănătății din Franța. A primit până în prezent 16 premii naționale și internaționale; între acestea, menționăm premiul Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie pentru „contribuția la dezvoltarea evaluarii neinvazive a fibrozei hepatice prin metode elastografice în Romania” (2011), precum și premiul acordat de către Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, pentru cea mai bună teză de doctorat susținută în anuluniversitar 2009-2010, intitulată „Tehnici ultrasonografice noi de evaluare neinvazivă ahepatopatiilor difuze. Aportul diagnostic al elastografiei şi al prelucrărilor computerizate de imagini”