Activitatea profesională

Medic primar medicină internă, specialist gastroenterologie; profesor universitar,  Disciplina de Imagistică medicală a UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca; conducător de doctorat, membru în Consiliul Profesoral al Fac. de Medicină și Senatul universității; șeful compartimentului de ultrasonografie, Cl. Medicală 3, Inst. Regional de Gastroenterologie și Hepatologie “Octavian Fodor” din Cluj Napoca

Activități și realizări profesionale și academice

Educație și practică medicală efectivă în relație directă cu pacientul, centrate pe aplicații ale metodei ultrasonografice clinice. Promovarea şi implementarea ecografiei în România la studenți, medici rezidenți, medici specialiști; punerea la punct a unor tehnici noi de explorare; inițiator (în colectiv) al revistei „Medical Ultrasonography; coordonator al curiculei naționale de ecografie generală; membru în numeroase societăți profesionale naționale și internaționale; autor coordonator de cărți medicale de specialitate naționale și capitole de carte; autor/colaborator de  publicații ISI, publicații în reviste indexate în BDI sau nonindexate; membru în Comitete editoriale ale unor reviste de specialitate naționale și internaționale prestigioase (EJU, Med Ultrasonography, JLGD); numeroase participări la congrese naţionale şi internaţionale în calitate de chairman/ co-chairman; conferinţe susţinute în străinătate/în ţară (lector invitat) în USA, Germania, Franța, Italia, Hong Kong, Israel, Ungaria, Croația, Republica Moldova; membru în Comitetul Educational al EFSUMB.

Premii și distincții

Premiul Academiei Române „Daniel Danielopolu” (2002) pt. lucrarea „Tratat de Ultrasonografie Clinică (vol. I); Premiul UMF „Iuliu Haţieganu” (2000) pt. lucrarea „Ultrasonografie Clinică ”(vol. I), Ed. Medicală, Bucureşti, 2000; premiul AOSR (2009) pentru lucrarea „Tratat de Ultrasonografie Clinică (vol. III), Ed. Medicală, Bucuresti, 2008.

Publicații relevante

Tratat de ultrasonografie clinică (în 3 volume, în colectiv). Ed. Medicală București (2000, 2006, 2008); Ultrasonografie vasculară. Ed. Medicală, București, 2004 (în colectiv).

Recunoasteri

membru (corespondent) în Academia Oamenilor de Stiință din România (din 2012); membru (corespondent) în Academia de Stiințe medicale din România (din 2013)