Proiect SonoGenABC

ECOGRAFIA ÎN CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE

Proiect mixt dedicat medicilor de familie

 (studiu individual, online pe platforma și învățare “față în față”, workshop-uri în teritoriu)

Coordonator proiect: Prof Dr Radu Badea

Proiectul SonoGen ABC are ca și scop promovarea și implementarea ecografiei (ultrasonografiei) în cabinetele de medicină de familie din România.

Proiectul SonoGenABC susține formarea medicală continuă în domeniu a medicilor, însă nu se substituie programului de formare pentru obținerea atestatului de studii complementare în Ultrasonografie Generală.

Parteneriat Proiect SonoGenABC:

Organizator: Asociația Română pentru Studiul Ultrasonografiei Clinice și Aplicative (ARSUS). 

Coordonator:

Prof. Dr. Radu Badea, Disc. Imagistică Medicală, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca.

Colaboratori:

a. Medist Imaging– distribuitor autorizat General Electric Healthcare; b. Colegiul Medicilor

Resursa umană: Personalul didactic implicat este constituit din colaboratori ai ARSUS cu expertiză în domeniul ultrasonografiei: dr. Radu Badea, dr. Titus Șuteu, dr. Monica Platon, dr. Mihai Socaciu, dr. Cosmin Caraiani, dr. Diana Florian, dr. Răzvan Zaro, asist. Maria Szasz, psih. Oana Șuteu.

Grup țintă:

Medici de medicină de familie.

Creditarea Proiectului SonogenABC. ARSUS este furnizor acreditat de educație medicală continuă. Învățarea “față în față” (organizată sub formă de workshop-uri), parte integrantă a Proiectului SonoGenABC, va fi inclusă în programul de educație medicală continuă a Colegiului Medicilor din România. Fiecare workshop va avea creditare individuală. 

Obiective educaționale ale Proiectului SonoGenABC:

  1. însușirea examinării ecografice a pacientului concomitent cu examenul fizic având ca scop evaluarea stării de sănătate globală;
  2. însușirea examinării ecografice a unor regiuni topografice și organe în concordanță cu simptome și semne elementare;
  3. completarea diagnosticului clinic cu cel ecografic și realizarea unui diagnostic integrat, cu valoare crescută, pentru optimizarea deciziei terapeutice;
  4. însușirea realizării unui diagnostic diferențial simplu și clar care să aibă un caracter clinic și ecografic integrat.

Derularea Proiectului SonoGenABC:

Proiectul SonoGenABC are două componente:

A. SonoGen “online” – studiu individual pe platformă.

Constă din accesarea online pe bază de înscriere și parolă, cu acces nelimitat a unei secțiuni deschise pe platforma Ultrasonografia.ro având durata de 3 luni. Conținutul secțiunii online: 28 conferințe cu conținut ce acoperă cele 3 secțiuni ale proiectului – A. Cunoștințe fizice și tehnice minimale; B. Tehnica de examinare generală; C. Explorarea ecografică centrată pe regiuni anatomice, aparate și sisteme. Aspecte normale. Din platforma ultrasonografia.ro cursantul poate descarca: materiale scrise, layout-uri ale prezentărilor, diploma de absolvire. La închiderea secțiunii de învățare online se realizează un test.

B. SonoGen “față în față” constă din 4 workshop-uri având următoarea structură: A. Conținut teoretic (4 ore); B. Ateliere practice (4 ore) – format demo + hands-on; C. Cazuri clinice (4 ore). Fiecare WS va avea o durată de 1 zi și jumătate (12 ore) – desfășurate în week-end. Pentru componentele B și C ale proiectului se vor realiza ateliere hands on pe subiect normal. Fiecare workshop se va finaliza cu o evaluare și cu diplomă cu ore EMC;

 

Livrabilele Proiectului SonoGenABC: A. cursuri format ppt (cu format audio inclus); Structura unei prezentări: importanța problematicii abordate (incidența afecțiunilor la nivelul regiunii, severitatea acestora, particularitățile clinice, limitele examenului fizic); selectarea transductorului; tehnica de examinare ecografică; fereastra de abord; proceduri ecografice selectate pentru evaluare; particularități de tehnică ecografică necesare pentru evitarea arterfactelor; aspectul ecografic relevant; care sunt criteriile ecografice (enunț, enumerare, analiza critică); ilustrarea și descrierea unor imagini secționale tipice și filme relevante; concluzii; B. filme (format avi); C. texte scrise (pdf) aferente conținutului tematic; D. platforma “Ultrasonografia.ro”.