Medical Ultrasonography

Medical Ultrasonography (cunoscută în perioada 1999-2008 sub denumirea veche de Revista Română de Ultrasonografie) este publicația oficială a Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (S.R.U.M.B.) (www.srumb.ro).

Această revistă este publicată trimestrial (4 numere pe an), acreditată de către Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC și indexată Science Citation Index Expanded/ ISI Thomson Master Journal List, Medline/PubMed, Scopus, CrossRef, EBSCO, Pro Quest, Index Copernicus.

Revista își propune promovarea diagnosticului folosind ultrasunetele prin publicarea de lucrări centrate pe cercetare fundamentală și clinică, comentarii științifice, rapoarte de caz clinic, actualități în domeniul tehnologiei și echipamente medicale, precum și lucrări metodologice și educaționale.

Lucrările publicate acoperă întregul spectru de aplicații de diagnostic medical folosind ultrasonografia, inclusiv stiința de bază și aplicații terapeutice.

Revista este inclusă în cotizația anuală de membru SRUMB și prezintă informații cu privire la activitățile societății SRUMB, programarea de cursuri acreditate de formare în ultrasonografie, precum și ordinea de zi a manifestărilor științifice naționale și internaționale.

Medical Ultrasonography este accesibilă și on-line pe www.medultrason.ro
Editor Șef: Prof. dr. Daniela Fodor
E-mail: medultrasonography@gmail.com
Editura: Editura Medicală Universitatea “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România
Tipografie: SC TIPOOFFSET Cluj-Napoca, România